Episode notes

Ko Un – Malá vážka usedá / na konec rákosové palice / celý svět se rozprostře kolem ní

(přel. Ivana Bozděchová)