Episode notes

Ko un – „Upustil jsem veslo“ //

Vesluji

pustil jsem veslo

Až tehdy jsem se rozhlédl

po široké vodní hladině

~ z knihy Květy Okamžiku, přel. M. Löwensteinová