פרק 48: "שיבושי היגוי אצל ילדים- האם לטפל ומתי?"

טיפול בדיבור by Noa Barak

Episode notes

שיבושי היגוי הם תופעה נפוצה אצל הרבה ילדים לאורך רכישת הדיבור. איזה צלילים צריך להגיד ומתי? האם לתקן אותם? ובאיזה שלב כבר חייבים לפנות לטיפול מקצועי אצל קלינאי תקשורת? בפרק הזה נענה על כל השאלות.

Keywords
שיבוש היגוימובנות דיבורמתי לטפלרכישת הגאים