S01 E08 - פרק #8 - ממשק וחווית משתמש עם אביטל פינקלשטיין

מדברים משחקים by Elad Tabakov and Moshe Gilboa

אביטל פינקלשטיין היא מעצבת חוויית וממשק משתמש עתירת נסיון בעולם המובייל ועם ידע עשיר בעולם המשחקים בכלל.

בפרק נדבר על מה הם ממשק וחווית משתמש, איך משתמשים בהם נכון, ההבדלים בין פלטפורמות ומוצרים שונים ועל דינמיקה בין חברי צוות והאינטרסים השונים של המוצר.

Oct 09 2022