Visioita paremmasta maailmasta

by Global Visions

Visioita paremmasta maailmasta on Global Visionsin oma podcast-sarja, jossa yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja Max Tallberg sekä yhdistyksen hankesuunnittelija Petri Lahtinen keskustelevat erilaisista ajatuksista, ideoista, teemoista ja teorioista, jotka osa ovat yhdistyksen toimintaa ja tärkeitä kysymyksiä paremman maailman rakentamisessa. Podcastissa kuullaan myös erilaisia vieraita puhumassa heille tärkeistä aihealueista ...   ...  Read more

Podcast episodes

 • Season 1

 • 09 Epäoikeudenmukaiset asetelmat ja toivo paremmasta tulevaisuudesta

  09 Epäoikeudenmukaiset asetelmat ja toivo paremmasta tulevaisuudesta

  Tässä jaksossa meidän uusi hankesuunnittelija esittäytyy ja kertoo taustastaan ja ajatuksistaan maailman tilasta. Astrid ja Max pohtivat rasismin keskeistä roolia etsiessämme ratkaisuja haasteisiin kuten ilmastonmuutos ja polarisaatio. Pohdimme miten se on yksilön vastuulla pyrkiä kitkemään tämä ongelma suomalaisesta yhteiskunnasta vaikka ongelma on tietysti rakenteellinen ja hyvin syvälle juurtunut kaikissa maailman eri rakenteissa. Olemme sitä mieltä, että meidän rooli valkoisina länsimaalaisena on pyrkiä tukemaan ja kuuntelemaan heitä joita tämä asia koskee, sekä puuttua rasismiin. Hiljaisuus on rikottava ja tunnistettava, että suomessa olemme vasta matkamme alussa tässä kysymyksessä. Reflektoimme myös oman yhdistyksemme roolia tässä kysymyksessä ja miten me voisimme olla osa positiivista muutosta. Haluamme myös jatkossa panostaa entistä enemmän siihen, että olemme aidosti inklusiivinen toimija ja tuomme kaikkien äänet tasapuolisesti esiin. Kun tulemme tulevana vuoden aikana keskustelemaan enemmän globaalin etelän tilanteesta, meidän tulee astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja aidosti pyrkiä ymmärtämään aktivistien, tutkijoiden ja ruohonjuuritasolla toimijoiden näkökulmia. Jokaisen pitäisi tutustua paremmin kolonialismin historiaan ja pyrkiä aidosti ymmärtämään mitkä ovat ne keinot millä tätä epäoikeudenmukaista asetelmaa saisi korjattua. Keskustelemme myös miksi on tärkeää visioida ja luoda positiivisia tulevaisuudenkuvia.

 • 08 Modernit oikeudenmukaisuusteoriat

  08 Modernit oikeudenmukaisuusteoriat

  Tässä jaksossa keskustelemme valtio-opin professori Kaisa Herneen kanssa moderneista oikeudenmukaisuusteorioista ja niiden tulevaisuudesta. Keskitymme erityisesti muun muassa John Rawlsiin teorioihin, sattuma-egalitarismiin, toimintakykymalliin ja Thomas Scanlonin moraaliteoriaan.

 • 07 Oikeudenmukaisuudesta

  07 Oikeudenmukaisuudesta

  Olemme käyneet läpi englanninkielisessä podcastissamme historiallisia oikeudenmukaisuusteorioita yliopistolehtori Kristian Klockarsin kanssa. Tässä suomenkielisessä jaksossa pohdimme oikeudenmukaisuuden konseptia vapaamuotoisesti Klockarsin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

 • 06 Vapaa liikkuvuus ja avoimet rajat

  06 Vapaa liikkuvuus ja avoimet rajat

  Äskettäin yhdistyksellämme oli kunnia saada Alex Sager, filosofian professori Portland Staten yliopistossa sekä Against Borders (2020) ja Toward a Cosmopolitan Ethics of Migration (2018) teosten kirjoittaja, vieraaksemme englanninkieliseen podcastiimme keskustelemaan rajoista ja vapaasta liikkuvuudesta. Tässä jaksossa käymme pikaisesti läpi tuon keskustelun antia ja tuomme enemmän esiin omia näkemyksiämme vapaaseen liikkuvuuteen liittyen.

 • 05 Tuomas Muraja ja perustulokokeilu Suomessa 2017-19

  05 Tuomas Muraja ja perustulokokeilu Suomessa 2017-19

  Perustulokoe-eläin -teoksen kirjoittanut toimittaja ja kirjailija Tuomas Muraja tuli vieraaksemme podcastiimme keskustelemaan kirjastaan, osallistumisestaan Suomen perustulokokeiluun vuosina 2017-2018 ja yleisesti perustulosta ja sen tulevaisuudesta. http://tuomasmuraja.com