Rudolf Zajac: Riaditeľ Alexander Mayer chce ozdraviť UNB, či bude mať politickú podporu je otázne

ozdravme podcast by OZDRAVME

Episode notes

Situácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava je alarmujúca. Notoricky. Dlží všade, kam sa pozrie, jej dlh sa počíta v rádoch stoviek miliónov eur. Dlhy nemocnice navyše narastajú. Riaditeľ nemocnice Alexander Mayer si uvedomuje závažnosť situácie a podniká prvé opatrné kroky, ktoré majú smerovať k zreálneniu počtu lôžok, ergo pravdepodobne k redukciu lôžkového fondu.

Kým poče ... 

 ...  Read more
Keywords
healthcarerudolf zajacstachuraszalayPenta HospitalsOSNPlán obnovyUniverzitnná nemocnica BratislavaAlexander MayerUNB