Episode notes

סלעית בשן גרה בטבעון. היא אם לארבעה וסבתא לחמש. לאורך השנים סלעית ניהלה מערכות מורכבות והפיקה פרויקטים גדולים, אך לפני שנתיים, כשבתה לקתה בהתקף פסיכוטי, היא הבינה שלפניה המשימה המאתגרת מכולן.