Episode notes

זה שלושים שנה שתמר קריגר ערמוני מלמדת ספרות בתיכון הימלפרב ובמכון כרם בירושלים. לתפיסתה, לאורך כל החיים היא הכינה את עצמה לעיבוי הנפש ולהצטיידות הנשמה בעוגנים רוחניים שיאפשרו לה להתמודד עם אתגרי החיים. בעצם, עם אתגר אובדנם.

בנה, אבשלום, נהרג בתאונת אימונים במהלך תרגיל גדודי ברמת הגולן בשנת 2017.

השיחה עם תמר עוברת דרך ההסכמה לקבל את מותו ואי-ההסכמה להימנע משיח על מוות, על אֵבל ועל שבר. בשיח הזה עומדים לרשותה אנשים שהיא פוגשת מדי יום וגם אנשים שמעולם לא פגשה, אבל קרובים אליה לא פחות: ארי דה לוקה, יהודה עמיחי, אגי משעול.