Episode notes

הפסיכיאטר ד"ר גבריאל (גבי) ברקאי, עוסק בטיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) להפרעות בויסות רגשי. דיברנו על אישיות, על הפרעות אישיות ועל הפרעת אישיות גבולית. בתוך כך נדדנו לבודפשט ב-1944 והתבוננו על מה שעזר לצלוח את אתגרי התקופה. עין חדה. וחזרנו למהות שגורמת לשיח טיפולי להיות מוצלח. אהבה.