Episode notes

הרב שלום המר הוא ראש הארגון מקום משותף מטעם מזרחי העולמי, ופעיל בתחום של מניעת התאבדות באמצעות הרצאות, ייעוץ וליווי.

שלום עומד בראש משפחה ענֵפה וחמה, שענף חייכני ומתוק שלה נגדע ממנה לפני שנתיים וארבעה חודשים, כשגילה בת ה-18 שמה קץ לחייה. בעצם זו לא הגדרה מדויקת. לדברי שלום, אין זה סוף חייה, זה מוות. בכל מאודו, שלום משמֵר את המשכיותה; את החיוּת שבזכרון שלה, את מעלותיה, את טוב לבה ואת האכפתיות כלפי כולם.

לכל מקום שהוא נכנס אליו, בכל הרצאה שהוא נושא, גילה איתו. יחד הם יוצאים מהמכונית, יחד הם נכנסים לאולם, ורק שלום יודע שהוא לא לבד, הוא תמיד שניים, לפחות שניים, מעתה ועד עולם.