Episode notes
ורד מזומן אביעד היא מייסדת ומנכ"לית של קואליציית הארגונים הדתיים למען בריאות הנפש. כאם למתמודדת נפש, ורד נחשפה למקומות הקשים, האפורים והחלולים בבתי החולים הפסיכיאטרים. מתוך ידיעת הצורך של בני ובנות משפחתה במרכזי בריאות הנפש ומתוך זיהוי הַחֶסר שמאפיין אותם, ורד החליטה לחולל בהם שינוי. והיום היא עומדת מאחורי מודל מצליח שמפיח חיים במקומות הקשים ביותר.למערך תמיכה מטעם הקואליציה ניתן להתקשר: 8246*.למידע נוסף ולהתנדבות בעמותה: https://cbh.org.il/