פרלמנט: נורמליות היא לא מנוע לכלום | שירת הנוער: קום יקום חזון עם ישראל #58

באות בזמן by דליה גוטמן & All•in

Episode notes

משתתפים: שחר סגל, עילי בוטנר, רועי בר-נתן.