Framtidsland

by Torill Kornfeldt och Tobias Abrahamsson

Podcasten Framtidsland är ett samtal med en miljöengagerad forskare om dennes arbete och hur fantasi, berättelser och science fiction kan bidra till en hållbar utveckling. www.framtidsland.se

Podcast episodes

 • Season 1

 • Andrew Merrie om science fiction som metod

  Andrew Merrie om science fiction som metod

  Andrew Merrie arbetar vid Stockholm Resilience Center och är engagerad i hur science fiction kan bidra till hållbarhet. Han har bland annat utformat Radical Ocean futures tillsammans med konstnären Simon Stålenhag. Han gör också podden Twenty Seventy Two.

 • Elina Erikson om hur berättelser formar världen

  Elina Erikson om hur berättelser formar världen

  Elina Erikson är forskare vid KTH och undersöker interaktionen mellan datorer och människor. Hon är också en av de forskare som vi har samarbetet med för att ta fram våra scenarier i Framtidsland. Länkar: GreenLeapPodcast från Södertörns högskola Information om klimatlagen Framtidsland.se

 • Fredrik Gröndahl om algvisioner

  Fredrik Gröndahl om algvisioner

  Fredrik Gröndahl arbetar på institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på KTH. Han är koordinator för centrumbildningen Blå mat – centrum för framtidens sjömat och stationschef på Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Ett av hans fokusområden är alger och algodling och han ser många möjligheter för hur framtidens mat, energi och material kan komma från havet.Fredriks forskning om alger är ett exempel på en innovativ teknologi som används i alla Framtidslands scenarier, och som skulle kunna vara en nyckelfaktor för klimatomställningen.Länkar:Fredrik GröndahlSEEDSeafarmScary SeafoodBluefoodwww.framtidsland.se

 • Kim Nicholas om hur vi kan lösa klimatkrisen

  Kim Nicholas om hur vi kan lösa klimatkrisen

  Kimberley Nicholas är klimatforskare vid Lunds universitet. I boken Under the Sky We Make skriver hon om hur vi faktiskt kan lösa klimatkrisen, och att det kräver att vi vågar möta också våra tunga känslor - och inte bara gömmer oss för dem.I en artikel i Nature som publicerades nära inpå samtalet beskriver Kim hur vi kan bidra till klimatomställningen som medborgare, investerare, konsumenter, deltagare och förebilder.Länkar:Kim NicholasKims nyhetsbrev, We can fix itUnder the sky we makeThe role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reducing energy-driven greenhouse gas emissions (Nature)Svensk sammanfattning av artikeln från Lunds UniversitetFrida Helände, klimatpsykologProjektet Bortom BNPSF författaren Kim Stanley Robinsonwww.framtidsland.se

 • Alexandra Nikoleris om framtidsberättelser för förändring

  Alexandra Nikoleris om framtidsberättelser för förändring

  Alexandra Nikoleris är lektor på Lunds Tekniska Högskola och forskar om framtidsberättelser och hur de kan skapa förändring.I ett av Alexandras projekt så leder hon också en bokcirkel som läser klimatfiktion och vårt samtal med henne handlar mycket om hur skönlitteraturen hjälper oss att förstå dom stora omställningar världen står inför.Länkar:Alexandra NikolerisClimaginaries.orgCarbon RuinsOmställningsberättelserAlexandras bokcirkelwww.framtidsland.se