Kim Nicholas om hur vi kan lösa klimatkrisen

Framtidsland by Torill Kornfeldt och Tobias Abrahamsson

Episode notes

Kimberley Nicholas är klimatforskare vid Lunds universitet. I boken Under the Sky We Make skriver hon om hur vi faktiskt kan lösa klimatkrisen, och att det kräver att vi vågar möta också våra tunga känslor - och inte bara gömmer oss för dem.

I en artikel i Nature som publicerades nära inpå samtalet beskriver Kim hur vi kan bidra till klimatomställningen som medborgare, investerare, konsumenter, deltagare och förebilder.

Länkar:

Kim Nicholas

Kims nyhetsbrev, We can fix it

Under the sky we make

The role  ... 

 ...  Read more