S01 E02 - Alexandra Nikoleris om framtidsberättelser för förändring

Framtidsland by Torill Kornfeldt och Tobias Abrahamsson
Alexandra Nikoleris är lektor på Lunds Tekniska Högskola och forskar om framtidsberättelser och hur de kan skapa förändring.I ett av Alexandras projekt så leder hon också en bokcirkel som läser klimatfiktion och vårt samtal med henne handlar mycket om hur skönlitteraturen hjälper oss att förstå dom stora omställningar världen står inför.L  ...  See more
Jun 15 2022