Vihan ja aggression myönteinen voima / Heli Pruuki

Yhteyden Ytimessä by OK5

Episode notes
Keskustelemme vihasta, tunneilmaisusta ja sen vaikeudesta kirjailijan, psykoterapeutti Heli Pruukin kanssa. Vihan tunteen tarkastelu paljastaa kaksi ääripäätä. Liiallinen vihaisuus ja vihan vallassa käyttäytyminen on haitallista itselle ja muille. Yhtälailla liiallinen vihan tukahduttaminen aiheuttaa ongelmia. Se voi johtaa kyvyttömyyteen vetää rajoja, puolustaa itseä ja tehdä eteen tulevia vaikeita päätöksiä. Erityisesti monet naiset kärsivät kiltteydestä ja siitä, ettei negatiivisia tunteita voi tai osaa ilmaista. Vihan ilmaisemisen kyvyttömyyteen liittyy vahvasti hylätyksi tulemisen pelkoa ja yksinäisyyttä. Vihan ja aggression tunteet eivät ole yhtä kuin väkivaltaisuus. Miten hyväksyt vaikeat tunteet osana normaalia tunneskaalaa? Aidossa yhteydessä muihin on turvallista käsitellä myös vihaa ja aggression tunteita yhdessä. Mistä  ...   ...  Read more
Keywords
vuorovaikutus