• VR-Learn
  • Episode 2. Bruk av virtuell virke...

Episode 2. Bruk av virtuell virkelighet i arkeologiutdanning

VR-Learn by Jakob Bonnevie Cyvin

Episode notes

Vi har Martin Callanan og Heidrun Stebergløkken fra institutt for Arkeologi, NTNU på besøk og får høre hvordan de har tatt i bruk lavkostnads VR i deres undervisning.