Episode notes

Mé selhání //

Řekla jsem o výhledu: „Jen nějaké stromy.“

~ Jane Hirshfieldová, přel. Šimon Grimmich