• VerkSted
  • VerkSted - Eline Mugaas: Rocks in...

S02 E05 - VerkSted - Eline Mugaas: Rocks in tidal water

VerkSted by Ragna Nordenborg

Ambassaden i Washington D.C. er Norges største og viktigste utenriksstasjon. Og i det som kan kalles det aller helligste rommet på ambassaden valgte kunstner Eline Mugaas å plassere en rekke med lesesteiner. Hva skulle disse brukes til?

Dec 28 2022