• VerkSted
  • VerkSted - Eline Mugaas: Rocks in...

VerkSted - Eline Mugaas: Rocks in tidal water

VerkSted by Kåre Magnus Bergh

Episode notes

Ambassaden i Washington D.C. er Norges største og viktigste utenriksstasjon. Og i det som kan kalles det aller helligste rommet på ambassaden valgte kunstner Eline Mugaas å plassere en rekke med lesesteiner. Hva skulle disse brukes til?