• VerkSted
  • VerkSted - Marius Engh: Hermopoli...

VerkSted - Marius Engh: Hermopolis

VerkSted by Kåre Magnus Bergh

Episode notes

Da Tolldirektoratet bestemte seg for å flytte til den originale Tollboden i Oslo, som lenge hadde huset tollmuseet, fikk kunstner Marius Engh i oppdrag å lage et kunstprosjekt.

Da valgte han å påkalle noen gamle greske guder, nemlig Hermes og Argus. Men hvorfor akkurat disse to og hva kan disse antikke luringene fortelle oss om Tollvesenet i dag?