• VerkSted
  • VerkSted - Jennie Bringaker: Helg...

VerkSted - Jennie Bringaker: Helgenfigurer, Ørlandet hovedflystasjon

VerkSted by Kåre Magnus Bergh

Episode notes

Da Luftforsvarets base på Ørland fikk nye jagerfly skulle også hele basen oppgraderes. Hvordan er det å lage kunst for to maktbastioner som kirka og militæret? Det fikk Jennie Bringaker kjenne på da hun ble bedt om å lage kunst til kapellet - selve hjertet av flybasen.