S01 E05 - VerkSted - Liv Bugge

VerkSted by Kåre Magnus Bergh

I en luftegård på Eidsberg fengsel står det to innsatte og lener seg inn til en varm vegg, satt opp av kunstner Liv Bugge. Hva gjør denne veggen der og hvordan går Bugge frem for å finne kunstverk på innsiden av norske fengsler?

Apr 14 2022