VerkSted - Steinar Laumann

VerkSted by Kåre Magnus Bergh

Episode notes

En sommer gikk kunster Steinar Laumann tur på vestlandet i 80 dager i strekk. Men han var ikke alene. Med seg hadde han en ku og kalven hennes, og de sov, spiste og gikk sammen dag etter dag. Hva var det som bragte ham ut på denne ferden og hvordan er det å bli så godt kjent med kyr?