פרק 74: "יום כיפור והדיבור של הילד שלך"

טיפול בדיבור by Noa Barak

Episode notes
ברוח הימים הנוראים, משתפת איתך כמה תובנות שיתנו לך השראה והבנה טובה יותר בנוגע לעיכוב בדיבור של הילד שלך.
Keywords
יום כיפוריום הכיפוריםהזמן יעשה את שלו