S01 E13 - פרק #13 - חינוך ומשחקים עם יעל חקשוריאן

מדברים משחקים by Elad Tabakov and Moshe Gilboa
יעל חקשוריאן, דוקטורנטית לחינוך, עוסקת בגיימיפיקציה של הוראה ולימוד פיתוח משחקים במשרד החינוך.היא מספרת לנו כיצד לימדה תלמידי חטיבת ביניים לפתח משחקים במשך שנים והקנתה להם כישורים חשובים של המאה ה21, וכיום מלמדת מורים ומורות כיצד לפתח משחקים ולהשתמש בהם ככלי להעברת ידע ומסרים כאשר תהליך הפיתוח הופך להיות החלק החינוכי בפני עצמו.משחקים שהוז  ...  See more
Nov 13 2022
Keywords
הכשרהחינוך