S01 E10 - פרק #10 - קהילת מפתחי משחקים עם אמיר בלום וסיימון גרוס

מדברים משחקים by Elad Tabakov and Moshe Gilboa
לפני כשלוש שנים הקימו חברי הילדות אמיר בלום וסיימון גרוס את קהילת מפתחי המשחקים MakeGamesJLM.בשנים האחרונות הקהילה מאפשרת חלל עבודה ומקום מפגש שבועי למפתחי משחקים ירושלמים, מנהלת ערוצי תקשורת של אלפי אנשים ומארגנת אירועים, הרצאות וגיים ג'אמים.בנוסף לכל זה, אמיר וסיימון הם מפתחי משחקים בעצמם ועובדים כעת על משחק מרובה משתתפים "חביטניס", שבו  ...  See more
Oct 23 2022
Keywords
קהילהירושליםmakegamesjlm