S01 E05 - [S1 E5] Vake - Overvåkning av maritime miljø, beskyttelse av ressurser og sovjetiske spionsatellitter

Spacepodden by Space NTNU
Vake er en NTNU-startup som bruker machine learning til å tolke satellittbilder. Vi har tidligere hatt besøk av Enernite som også gjør det samme, men i motsetning til dem velger Vake å fokusere på det maritime miljøet. I episoden snakker vi on hvordan de jobber for å løse problemer som ulovlig fiske, miljøskade og beskyttelse av ressurser  ...  See more
Jun 15 2021
Keywords
spaceuniversitetverdensrommetastronomivitenskapteknologinyhetersovietmiljøstartup