S01 E04 - [S1 E4] Enernite - Satellittbilder, Ai og fornybar energi for en grønnere framtid

Spacepodden by Space NTNU
Enernite er en NTNU-startup som bruker machinelearning til å tolke satellittbilder. Dette brukes til å samle inn informasjon knyttet til økonomiske, miljømessige og sosiale forhold som kan påvirke utbygging av fornybar energi og slik at de kan bygge en database med informasjon for internasjonale energiutbyggere. Det gjør de for at vi skal  ...  See more
May 15 2021
Keywords
spacentnustudenteruniversitetverdensrommetastronomifrivilligvitenskapfremtidenpodcast