נופיה חליבה ״מימון ישיר משכנתאות״: כך אפשר להתמודד עם התייקרות המשכנתא

משקיעים חכם - השקעות נדל״ן עם עו״ד דפנה שחר by All•in & דפנה שחר

Episode notes
missing description