Konsten att inte överstyra - så kan du arbeta vidare med tillit

Självledarpodden by Frida Södermark och Kristina Öhman

Episode notes

Kristina och Frida samtalar om en artikel som handlar om att inte överstyra. De tänker att det är motsatsen till att arbeta med tillitsbaserad ledning och styrning.

Artikeln som är skriven av Magdalena Smeds ger fem tips för att undvika överstyrning. Frida och Kristina analyserar artikeln och ger exempel från träningsupplägg, ledarskap och egna företagare. Artikeln hittar du här:

Konsten att inte överstyra på jobbet - Arbetsliv (prevent.se)