S02 E04 - Tasavvuf Okumaları 4

Eylül Yalçınkaya: Seyir Günlüğü by Arzu Eylül Yalçınkaya
22.05.2020 tarihli Tasavvuf Okumaları dersinin kaydı. Mesnevi’nin II. cildin ilk hikayelerinde, daha çok dervişliğin ilk dönemleri ve çetrefilli halleri anlatılır. Söz gelimi Hz. İsa’dan kemiklerin dirilmesi ile ilgili ilmi öğrenmek isteyen adam hikayesinde, mürşidin sözlerini ezberleyerek etrafı irşâd etmeye kalkışan dervişin yaşadığı ac  ...  See more
May 30 2020
Keywords
tasavvufmevlanarumifihima fihmesnevipeygamberler tarihigençlikkenan rifaitasavvuf okumalarıarzu eylül yalçınkaya