Tasavvuf Okumaları 9

Seyir Günlüğü by Arzu Eylül Yalçınkaya

Episode notes

Öğretmenler günü kutludur zira öğretmenlik kutsaldır diyerek başlayalım efendim.

Günümüz Türkçesinde öğretmen, belli bir bilgi birikimini öğrenmek ile ilgili öğrenmek için bilgi almak için kullanılıyor. Misalli Türkçe Sözlük'te ise “İlim, sanat veya teknik dallarında bildiğini öğretmeyi meslek edinmiş kimse” olarak tanımlanıyor. Osmanlıca'da bu anlama karşılık gelmek üzere muallim, muallime gibi kelimelerin kullanımı biliyoruz. Burada anlam yine bildiğini öğretmeyi bir meslek olarak benimsemiş kimse anlamı öndedir. Arapça alm kökünden gelen muallim, ilmini aktaran anlamındadır. Ancak yine de modern anlamda örgün eğitimin ilk örneklerinin ortaya çıktığı 18. yüzyıl sonu ile 19. olmalıdır. O keşif önce öğrenilecek hizmette bir eğitim ağı bulunmadığından, bir gencin eğitimi, kullanımı olan ailelerde büyük ölçüde mürebbi ya da mürebbiye tarafınd ... 

 ...  Read more