S01 E01 - Revolucion Intro - Shkaku, Sfida & Synimi

Ma Mirë se Dje by Arian Xhezairi

Shperqendrimi i perditshem osht i dukshem. Lakmia e njeriut osht e pamohueshme. Tuj u bo real me veten, me ia njofte mangesite e leshimet, me qellim qe me i eliminue ashtu qe rezultate e pasoja ma t'frytshme me prodhue, permes rikujtimit e dijes, mundemi me perfitue.

Dec 05 2022