PENcast prosinec 2023

Czech Centre of P.E.N. by Dana Mojžíšová

Episode notes

Ve zprávách z Mezinárodního PEN klubu citujeme z dopisu předsedy Burhana Sonmeze o personálních změnách v tamním výboru. Český PEN se podílel na konferenci pod názvem Jak sdílet, prosazovat a chránit evropské a demokratické hodnoty v době války. Proběhla 4. prosince 2023 a předseda Ondřej Vaculík zde vystoupil s příspěvkem Evropa snů a skutečností. Následují dvě pozvánky do Kolowratského paláce: Trnitá cesta za Madáchem aneb Tragédie v životě člověka i na divadelních prknech (14. 12.) a uvedení monografie ke 100. výročí narození spisovatele Miroslava Holuba (21.12.). Deset let už letos dovršil projekt našeho kolektivního člena, moravského Divadla hudby a poezie AGDIR: Na strunách naděje. Adventní poh ... 

 ...  Read more