S01 E49 - פרק 49- הישרדות Survivor

מרשם לבינג': פודקאסט על סדרות וסרטים by Noam Taylor & Maggie
מאגי ונעם נפגשות לשוחח על "הישרדות", סדרת הריאליטי מהמצליחות בארץ ובעולם. נדבר על ההבדלים בין "אי הילדים" ו"בעל זבוב", השחקן עם המוסר הנקי לעומת התככים והמזימות, השסע העדתי, איך אנחנו היינו מתמודדות בהישרדות ומה קשור בכלל קרב גלדיאטורים?00:00-5:28- קשקושי פתיחה5:29-5:46- פתיח5:47-7:18- חוקי הפורמט7:19-17:46-מה ראינו השבוע17:47-19:07- אינט  ...  See more
Nov 09 2021