S01 E46 - פרק 46- משחקי הכס- הפרק הלא רשמי (עם: יואל דגני)

מרשם לבינג': פודקאסט על סדרות וסרטים by Noam Taylor & Maggie
מאגי ויואל נפגשים לריב על הסדרה האיקונית מכולן- "משחקי הכס", בפרק חמום מוח במיוחד, הם מתווכחים על כל מה שהוא עיבוד מספר לסדרה, רפרנסים היסטוריים, שפה סימבולית, אילוצי הפקה, מה האיום המרכזי, מה התמה המרכזית, מה הופך אדם למלך ומה קשור גרר מרטין לעניין?00:00-2:04- קשקושי פתיחה2:04-2:26- פתיח2:26-3:10- חוקי הפורמט3:10-7:33-המלצות השבוע7:33-43  ...  See more
Oct 18 2021