E37 - Escalfant la cadira

Foc a Terra by Àlex R. Bacardit i Marc Collado
Treballar més hores que un rellotge és la solució a la sobrecàrrega laboral? O realment es tracta de treballar en les tasques adequades, amb objectius clars, en els moments de més productivitat?Notes de l’episodi:Llibres com Remote o Rework, de Basecamp, posaren les primeres pedres a una cultura del treball per una economia basada en la i  ...  See more
Sep 05 2022