И момчетата също плачат

#ДАСИГОКАЖЕМ by Evgenia Karpulska

Episode notes

Психичното здраве на мъжете. Защо мъжете не си ГО казват?

Казваме си ГО с Иван Владимиров- Нав.

Защо не говорят за психичното си здраве, че са зле, че имат нужда от помощ. Умеят ли да разпознават симптомите, че не са добре.

Ако кажеш, че имаш нужда от помощ или че си зле, не те прави по-малко мъж.

Ти си мъж, ти трябва да си силен! Възпитание? Общество? Това води до нездраво отношение към вътрешните преживявания.

Трябва ли да си емоционално интелигентен, за да разпознаеш симптомите и да признаеш, че имаш проблем.

Има ли забрана за мъжките чувства?

Вътрешната борба, която води до злоупотреба с вещества, трупане на гняв, агресия, изолация.

Когато започнеш да говориш за проблемите си и да споделяш, както и да си признаеш, че имаш нужда от помощ- това е най- голямата СИЛА, а не слабост.

Да гово ... 

 ...  Read more