E05 - Besjede o obrazovanju | Tijana Tufek Memišević | ep05 mid-season

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
🌍 U novoj epizodi ljetnjih Besjeda iz Mostara, razgovarali smo sa Tijanom Tufek Memišević, arhitekticom i urbanistkinjom porijeklom iz Sarajeva koja je trenutno na čelu multidisciplinarne kompanije za dizajn – Candarc, LLC i bavi se nezavisnim istraživačkim radom u arhitekturi i urbanizmu. Šta su to pametni gradovi? Kako budućnost pretvo  ...  See more
Keywords
besjedeobrazovanje