E06 - Besjede o obrazovanju | Lejla Pojskić | ep06 mid-season

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
Ovog ponedeljka Namir se prodružio Nedimu u razgovoru sa Lejlom Pojskić, doktoricom bioloških nauka, vanrednom profesoricom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i naučnom savjetnicom Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Kakvi učenici upisuju biologiju? Kakve je promjene bolonjski sistem donio visokom ob  ...  See more