E04 - Besjede o obrazovanju | Amel Smajkić | mid-season

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
U današnjoj epizodi Besjeda o obrazovanju Nedim je razgovarao sa Amelom Smajkićem, dječijim psihijatrom, direktorom Departmana za dječiju i adolescentsku psihijatriju u Čikagu. Koliko je bitno razdvajati dječiju psihijatriju od opšte psihijatrije? Šta je adolescentska psihijatrija i zašto ne postoji u BiH kao zasebna grana? Odgovore ćete  ...  See more
Keywords
besjedestep by stepcoisbsmostar