Besjede o obrazovanju | Svjetlana Bukvić | mid-season

Published: Jul 19 2021

🎶 Danas razgovaramo o umjetnosti! U gostima nam je kompozitorka i medijska umjetnica, Svjetlana Bukvić iz New Yorka. Kakav je njen profesionalni put tekao? Iz kog razloga se stalno vraća svojim korijenima? I kako približiti djeci u BiH nova saznanja i umjetničke pravce? - neka su od pitanja na koje ćemo čuti odgovor. Zavucite se u hlad i slušajte našu Besjedu! 😉 📅 Budite sa nama svakog ponedeljka i srijede u 1️⃣9️⃣h do kraja ljeta!

Besjede o obrazovanju FB: https://www.facebook.com/Besjede​​​

COI Step by step FB: https://www.facebook.com/coistepbyste...

Instagram: https://www.instagram.com/coisbs/?hl=en​​

#coisbs​ #stepbystep​ #nastavnicisuvažni​ ❤ #Besjede​💡 #Besjedeoobrazovanju