AR Sofia Podcast S01E02 | Възстановяване

AR SOFIA Podcast by Kalin Stoyanov

Episode notes

Във втория епизод на AR SOFIA Podcast ще си говорим за възстановяването след тренировка и състезания от типа на проведеното през уикенда В100. Ще дадем дефиниция на възстановяването и ще разгледаме факторите, които му влияят. Накрая ще дадем и няколко съвета за това как да се възстановяваме по-бързо и качествено.

Keywords
бяганетренировкавъзстановяванесъстезания