Episode notes

Kde som bol, prečo som tu s tebou nebol? Prečo som ťa tu nechal osamote, napospas všetkej tej skazonosnej šedi, ktorá nepohltila už len teba?