Wind op Zee Lessen voor Land

by Peter van Rooy, René Bruijns, René Schellekens

Wind op Zee Lessen voor Land: opname van podcasts in studio van RVO in Den Haag op 2 augustus 2022. Auteur van het boek is Peter van Rooy. © 2022 alle rechten voorbehouden.

Podcast episodes

 • Season 1

 • Afl. 3 Kennisinfrastructuur en Organisatie

  Afl. 3 Kennisinfrastructuur en Organisatie

  Waar Rijkswaterstaat op zee het verschil heeft gemaakt, kan op land een netwerk van Kadaster, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Staatbosbeheer op land verschil gaan maken. Niet alleen vanuit de huidige bevoegdheden en rollen maar op basis van nieuwe uitdagingen en een gezamenlijke integrale taak. Wind op Zee Lessen voor Land: opname van podcasts in studio van RVO in Den Haag op 2 augustus 2022. Auteur van het boek is Peter van Rooy. © 2022 alle rechten voorbehouden. Mailadres: petervanrooy@nederlandbovenwater.nl. Foto gemaakt door Ruud Clynk. Bestel het boek "Wind op Zee Lessen voor Land" nu op www.nlbw.nl

 • Afl. 2 Lessen voor Land

  Afl. 2 Lessen voor Land

  Waar op zee is ingezet op drie samenhangende transities (energie, voedsel en natuur) is het op land gissen waar we heen willen met onze voedselproductie, woningbouw en waterhuishouding. Vooralsnog is het boekhouden en gesteggel over normen en cijfers tot achter de komma. De Noordoostpolder staat klaar om het anders te doen. En in de Overdiepse polder hebben boeren zelf de regie genomen en participeert de overheid. Wind op Zee Lessen voor Land: opname van podcasts in studio van RVO in Den Haag op 2 augustus 2022. Auteur van het boek is Peter van Rooy. © 2022 alle rechten voorbehouden. Mailadres: petervanrooy@nederlandbovenwater.nl. Foto gemaakt door Ruud Clynk.Bestel het boek "Wind op Zee Lessen voor Land" nu op www.nlbw.nl

 • Afl. 1 Wind op Zee

  Afl. 1 Wind op Zee

  Afgelopen tien jaar is op zee meer veranderd dan duizenden jaren ervoor. Vrijwel ongemerkt is de zee van oneindige ruimte volledig heringericht. Het Rijk heeft voor zee een duidelijke koers uitgezet, heeft de regie genomen en bereidt zelfs vergunningverlening voor. Als we willen zijn we dus nog steeds in staat tot toonaangevende ruimtelijke ordening. Wind op Zee Lessen voor Land: opname van podcasts in studio van RVO in Den Haag op 2 augustus 2022. Auteur van het boek is Peter van Rooy. © 2022 alle rechten voorbehouden. Mailadres: petervanrooy@nederlandbovenwater.nl. Foto gemaakt door Ruud Clynk. Bestel het boek "Wind op Zee Lessen voor Land" nu op www.nlbw.nl