08 Modernit oikeudenmukaisuusteoriat

Visioita paremmasta maailmasta by Global Visions

Episode notes

Tässä jaksossa keskustelemme valtio-opin professori Kaisa Herneen kanssa moderneista oikeudenmukaisuusteorioista ja niiden tulevaisuudesta. Keskitymme erityisesti muun muassa John Rawlsiin teorioihin, sattuma-egalitarismiin, toimintakykymalliin ja Thomas Scanlonin moraaliteoriaan.

Keywords
oikeudenmukaisuusmoraalietiikka