07 Oikeudenmukaisuudesta

Visioita paremmasta maailmasta by Global Visions

Episode notes

Olemme käyneet läpi englanninkielisessä podcastissamme historiallisia oikeudenmukaisuusteorioita yliopistolehtori Kristian Klockarsin kanssa. Tässä suomenkielisessä jaksossa pohdimme oikeudenmukaisuuden konseptia vapaamuotoisesti Klockarsin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.