דינמיקה של עץ החיים בקבלה

by Tomer Drori

ברוכים הבאים! בסדרה זו שנכתבה על ידי רבי סטיבן כתריאל פיסדל זצ"ל נלמד את יסודות הבסיס של השתלשלות הבריאה לפי הקבלה ואת תהליך הבריאה עצמו לפי עץ החיים, המודל שמתאר את הבריאה בכל רגע ורגע ברמה הקוסמית וברמת האדם. בברכת שלום וברכה

Podcast episodes