פרק 57: "מקדמים את הדיבור במהלך הנקיונות לפסח!"

טיפול בדיבור by Noa Barak

Episode notes

במהלך הארגונים והנקיונות לפסח, תפעילי לך את הפרק הזה באוזניות וקבלי רעיונות מדליקים איך לנצל את הזמן הזה כדי לשפר את הדיבור של הילדים.

Keywords
קשיי דיבורשליפהנקיון לפסח