פרק 55: "ניפוץ מיתוסים של שפה ודיבור"

טיפול בדיבור by Noa Barak

Episode notes

כולנו נתקלים מדי פעם באמירות כמו: "בסוף כולם מדברים", "מה הלחץ, לא מטפלים לפני גיל 3 שנים", או: "הנקה מונעת עיכוב בדביור אצל ילדים". האם זה נכון? בפרק הפעם אני משתפת באמירות נפוצות שאתם שיתפתם איתי, ומתייחסת אליהם מבחינה מקצועית.

Keywords
ניפוץ מיתוסיםבסוף כולם מדברים